گذر بهار از باغ خزان ...

 

نم نمک است که شوری خزان بیافتد

 

 

و شیرینی بهاری به طعم برسد که بوی آن از فرسنگ ها دور به مشام می رسد ...

 

 


 

/ 2 نظر / 17 بازدید
کوله پشتی

آدمي به خودي خود نمي افته اگر هم بيفته از سمتي مي افته کـه بـه خـــدا تکيه نکرده باشه[گل]